FARLIG IS

Vi har sjekket isen og isen er ikke trygg.
Banen er stengt, ferdsel på isen er farlig!

The ice is not safe, the track is closed!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.